Kund som shoppar

För dig som redan är kund hos oss 

Vi vet att ett bra bemötande är en av de främsta anledningarna till att man stannar som kund. Därför lägger vi stor vikt vid varje enskild kundkontakt.

 • Ansök om tilläggslån

  Tilläggslån

  Som god kund med ett välskött lån erbjuder vi dig att enkelt ansöka om en utökning av ditt befintliga lån. Du betalar ingen ny uppläggningsavgift och kan ansöka om ett totalt lånebelopp på 60.000 €, inklusive ditt nuvarande lån.
  Grundkraven för tilläggslån är samma som för ditt nuvarande lån. Du ska dessutom ha gjort minst 3 månadsbetalningar i följd.

  Ansök om tilläggslån

  Ansökan är inte bindande, alla detaljer kring det nya lånet kan du ta ställning till när du får ditt nya erbjudande. För snabbaste process, välj att signera ditt skuldebrev elektronisktRäntesättningen baseras på lånets storlek och kreditprövningen vid varje ansökningstillfälle, därför kan räntan på det nya totala lånet ändras.

  Har du fått en kod i din månadsavi eller i ett erbjudande fyller du i den nedan, annars ange att du saknar kod.

 • Till sidans topp
 • Ansök om betalninglfri månad

  Betalningsfri månad

  Du kan ta två betalningsfria månader per år, dock ej i följd. Denna service kan du utnyttja när du varit vår kund i tre månader och de senaste tre inbetalningarna gjorts enligt din återbetalningsplan.

  Tänk på att ränta och avgifter läggs till skulden på samma sätt som alla månader, för att du ska behålla din återbetalningstid kommer månadsbeloppet att justeras något.

  Ansök om betalningsfri månad
 • Till sidans topp
 • Teckna Låneskydd

  Låneskydd

  Låneskydd är en frivillig försäkring som kan hjälpa dig med betalningen av ditt Nordax lån om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös. Vid dödsfall kan försäkringsersättning lämnas med upp till 40.000 €. Klicka på länken nedan för att ansöka, läsa mer och ta del av försäkringsvillkor med undantag och begränsningar.

  Läs mer och gå till ansökan  

  Utnyttja ditt Låneskydd

  För att göra en skadeanmälan laddar du enklast ner en av blanketterna nedan. Du kan även gå in på AXA´s hemsida eller kontakta dem på 010 802 840.

  Skicka den ifyllda blanketten till försäkringsgivaren AXA, PL 67, 00501 Helsinki, Suomi.

  Säga upp ditt låneskydd

  Vill du säga upp försäkringen ber vi dig meddela oss detta skriftligen. Försäkringen upphör att gälla samma dag som vi har mottagit och registerat din uppsägning.

   

  Låneskyddet upphör alltid att gälla senast när du fyller 65 år eller vid en tidigare tidpunkt som följer av att någon situation som är angiven i försäkringsvillkoren är uppfylld.

 • Till sidans topp
 • E-faktura

  Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som kund, därför erbjuder vi dig möjlighet att betala dina fakturor elektroniskt i stället för att få pappersfakturorna hemskickade. Tjänsten är kostnadsfri, och du kan enkelt med ett klick godkänna din faktura som skickas till din internetbank varje månad. Du kan aktivera e-faktura på din internetbank.

 • Till sidans topp
 • Förlängd återbetalningstid

  Få en lägre månadskostnad när du förlänger din återbetalningstid

  Genom att förlänga din återbetalningstid får du en lägre månadskostnad. Det lägsta månadsbelopp du kan bli aviserad är 15 € och en av låntagarna måste vara under 75 år när lånet slutbetalas. Tänk bara på att den totala kostnaden för lånet blir något högre när du förlänger återbetalningstiden.

  Ansök om att sänka din månadskostnad

  Du kan ansöka om olika återbetalningstid beroende på ditt lånebelopp.
  Lånebelopp mindre än 3 000 : upp till 8 år
  Lånebelopp 3 000 – 50 000 : upp till 15 år

  Blir ansökan beviljad får du ett tilläggsavtal för signering.

 • Till sidans topp
 • Erbjudande till dig som kund

  Vi vet att många av våra kunder lägger mycket tid och omsorg på sina hem. Därför har vi ett samarbete med Netrauta.fi som innebär att du som är kund hos oss får 20 euro rabatt på alla köp över 300 euro som du gör i deras webbutik. Netrauta.fi är Finlands största webbutik för trädgård, interiör och byggnad. Använd rabattkoden NRDX20ENL11.

 • Till sidans topp
 • Gör dina insättningar

  Insättningar på ditt Kapitalkonto

  Insättningar görs till vårt Nordea bankkonto IBAN: FI5718203000030759, BIC: NDEAFIHH. Ange ditt kontonummer som referensnummer. Det hittar du på kontobeviset och annan korrespondens. Du kan totalt sätta in 100.000 € hos oss, när vi fått din insättning skickar vi dig en bekräftelse.

  Den svenska statliga insättningsgarantin ger dig rätt till ersättning för de pengar du satt in, inklusive räntan fram tills garantin utlöses. Maximal ersättning uppgår till det belopp i kronor som motsvarar 950.000 SEK. Pengarna utbetalas av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från det att insättningsgarantin inträdde.

 • Till sidans topp
 • Gör dina uttag

  Göra uttag

  För att göra ett uttag från ditt sparkonto skickar du den ifyllda blanketten till vår portofria adress.

  När vi har fått uttagsblanketten överför vi pengarna till ditt föranmälda utbetalningskonto och skickar dig en bekräftelse. Det tar ungefär 4 bankdagar från att vi fått en korrekt ifylld blankett tills pengarna finns på ditt konto.

  Få blanketten hemskickad
 • Till sidans topp
 • Ändra utbetalningskonto

  Ändra utbetalningskonto

  Vill du ändra ditt föranmälda utbetalningskonto för kommande utbetalningar skickar du den ifyllda blanketten till vår portofria adress. Bifoga en kopia på giltig ID-handling. När ändringen är gjord skickar vi dig en bekräftelse.

  Om du ändrar utbetalningskonto i samband med att du gör uttag eller avslutar kontot så gör vi av säkerhetsskäl ändringen dagen innan vi gör utbetalningen. 

  Få blanketten hemskickad
 • Till sidans topp
 • Besked om ränta och saldo

  Besked om saldo och ränta

  Vill du veta hur mycket dina pengar har vuxit?  I slutet av januari skickar vi besked om föregående års ränteberäkning. Vi lämnar uppgifter om utbetalt eller kapitaliserat räntebelopp på kontot till Skatteverket i Sverige som skickar vidare uppgifterna till den behöriga myndigheten i Finland. Vi är inte skyldiga att göra avdrag för, eller innehålla skatt från, utbetald eller kapitaliserad ränta. Och du ansvarar själv för att deklarera ränteintäkterna och göra skatteavdrag i din skattedeklaration.

  Om du önskar besked om ditt sparande andra tider på året, fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi ett kontobesked. Vi kan även hjälpa dig om du ringer eller mailar. Aktuella räntor och räntehistorik finner du nedan.  

  RÄNTEHISTORIK

  Beställ hem ett kontobesked
 • Till sidans topp
 • Avsluta konto

  Avsluta ditt Kapitalkonto

  För att avsluta ditt konto fyller du i och skickar in avslutsblanketten till vår portofria adress. När kontot avslutas kommer sparkapitalet, inklusive upplupen ränta att föras över till ditt föranmälda utbetalningskonto. Pengarna finns på ditt utbetalningskonto inom 4 bankdagar från att vi fått den korrekt ifyllda blanketten.

  Vi lämnar uppgifter om ränteintäkter till Skatteverket i Sverige som sedan vidarebefordrar uppgifterna till Skatteförvaltningen i Finland. Var uppmärksam på att vi inte gör avdrag för skatt, varken vid utbetald eller kapitaliserad ränta, dvs kontoinnehavaren ansvarar själv för att deklarera ränteintäkterna i sin skattedeklaration.

  När kontot är avslutat skickar vi dig en bekräftelse med uppgifter om upplupen ränta.

  Få blanketten hemskickad