Händer som spelar fiol

Synpunkter och klagomål

 • Klagomål

  Hjälp oss bli bättre

  Om det är något du inte är nöjd med vill vi gärna höra dina synpunkter, det ger oss möjlighet till förbättring. Vid klagomål vill vi att du i första hand kontaktar oss på tel 030 603 6060. Då kan vi ge dig ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd.

  Är du inte är nöjd med svaren kan du vända dig till klagomålsansvarig:
  Nordax Bank AB (publ), Malin Jönsson, PL 4620, 00002 Helsingfors eller info@nordax.fi (lån), talletus@nordax.fi (sparande). Lämna information om vad ärendet gäller, samt dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart vi kan. Vi hanterar alla ärenden i enligt med den svenska Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

  Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Konsumenttvistenämnden: www.kuluttajariita.fi, Tavastvägen 3,
  PB 306, 00531 Helsingfors, tfn. 029 566 5200, eller till den europeiska onlineplattformen för tvistlösning, se www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Du kan också få tvisten prövad i allmän domstol i Finland, i enlighet med finsk rätt.

  Du kan även kontakta Försäkrings- och Finansrådgivningen: www.fine.fi/, tel 09 6850 120 som är en oberoende part med uppgift att utreda klagomålsärenden och ge råd till försäkrings-, bank- och värdepapperskunder.

  I Sverige kan du antingen kontakta den Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se, tel +46 (0)8 508 86 000, eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå: www.konsumentbankbyran.se, tel +46 8 22 58 00.

  Gäller ditt klagomål låneerbjudanden som vi skickat till dig personligen
  Vi skickar ut erbjudande ett antal gånger per år för att tala om att vi finns tillgängliga om ett lånebehov uppstår. Dina adressuppgifter har vi köpt från en databas som heter Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus: 

  tel 0295 535 001.

  Vill du inte få fler av våra utskick, kontakta oss så ser vi till att du blir bortplockad från vår adresslista. Vi ber dig bara ha överseende med att du fortfarande kan få erbjudanden under ett par veckor efter din anmälan. Det beror på att enstaka brev till dig redan kan ha skapats från ett adressurval som gjordes innan din reklamspärr.