Händer på skrivbord

Ansök om Låneskydd

 • Låneskydd

  Låneskydd är en frivillig försäkring som kan hjälpa dig med betalningen av ditt Nordax lån om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös. Vid dödsfall kan försäkringen lämna ersättning med upp till 40 000 €.

  Vad täcker låneskyddet

  Försäkringen kan betala månadsbeloppet för ditt lån vid:

  • Heltidssjukskrivning på grund av sjukdom eller olycka
  • Arbetslöshet, gäller endast förvärvsarbetande med tillsvidareanställning
  • Sjukhusvård på grund av olycksfall, gäller endast egenföretagare
  • Dödsfall, den resterande skulden kan lösas med upp till 40 000 €

  Försäkringen kan nyttjas om du har varit fullt sjukskriven eller arbetslös i mer än 30 dagar. Vid arbetslöshet måste du vara registrerad som arbetslös, berättigad arbetslöshetsdagpenning från staten eller privat arbetslöshetskassa och kunna uppvisa de dokument som anges i försäkringsvillkoren. Försäkringen kan även nyttjas vid sjukhusvård (gäller endast egenföretagare) om sjukhusvården har fortgått utan avbrott i minst 2 hela kalenderdagar i följd. Försäkringen kan betala ditt månadsbelopp för lånet med max 1 000 € per månad, i upp till 12 månader.

  Viktiga undantag

  Försäkringen gäller bl.a. inte:  

  • Arbetsoförmåga till följd av sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller olycka som uppstått före försäkringens startdatum
  • Arbetsoförmåga, arbetslöshet eller sjukhusvård som inträder eller, vid sjukhusvård, som du får besked om, inom 30 dagar från försäkringens startdatum
  • Förestående arbetslöshet som du kände till då försäkringen startade, arbetslöshet som är avsiktlig eller frivillig, de första 30 dagarna av arbetslöshet, arbete utanför Finland för en icke finländsk arbetsgivare
  • Självförvållad skada eller arbetsoförmåga som beror på bl.a. bruk av alkohol eller mediciner, annat än enligt läkares ordination, förutsatt att ordinationen inte har getts som ett inslag i vård av narkotikaberoende
  • Arbetsoförmåga eller sjukhusvård som beror på psykisk eller stressrelaterad sjukdom
  • Egenföretagare omfattas inte av arbetslöshetsskyddet och löntagare omfattas inte av ersättningen vid sjukhusvård.

  För fullständig information om begränsningar och undantag läs mer i villkoren ”Vakuutusehdot lainaturva” nedan.

  Vad kostar Låneskyddet

  Premien aviseras månatligen tillsammans med aviseringen för betalning av ditt lån och beräknas som en fast procentsats på 9,9 % av det totala månadsbeloppet för lånet. Det betyder exempelvis att premien blir 4,95 € i månaden vid ett månadsbelopp på 50 € för lånet. Om försäkringen ska gälla både huvudlåntagare och medlåntagare är premien 9,9 % - per person.

  Grundkriterier för att teckna Låneskyddet
  • Du har ett lån hos oss
  • Du har fyllt 20 men inte 63 år och är bosatt i Finland
  • Du har sedan minst 6 månader en tillsvidareanställning om minst 16 timmar i veckan eller 64 timmar per månad alternativt en företagsverksamhet (egenföretagare)
  • Du är fullt frisk och har inte någon sjukdom, skada eller något sjukdomstillstånd eller besvär, eller kronisk eller återkommande sjukdom
  • Du har inte sökt vård eller undersökning av läkare för besvär, skada eller sjukdom under de 12 månader som föregått din försäkringsansökan och är inte heller medveten om behov av sådan undersökning eller vård
  • Du är inte frånvarande från ditt förvärvsarbete på grund av olycksfall, sjukdom eller skada och är inte heller medveten om, eller borde skäligen vara medveten om, förestående arbetslöshet eller permittering
  Vem är försäkringsgivaren

  Försäkringsgivarna som vi är anslutna till heter Financial Insurance Company Limited* (del av AXA) och Financial Assurance Company Limited** (del av AXA). Båda bolagen är auktoriserade och reglerade av the Prudential Regulation Authority som allmänt försäkringsbolag (general insurance company) och reglerade av the Financial Conduct Authority i Storbritannien.

  Finansinspektionen i Finland har tillsyn över samtliga filialer i Finland. Samtliga bolag är registrerade i Storbritannien med address Building 6 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5HR och i Finland med adress Hämeentie 15, 00500 Helsinki.

  *(UK, Company No.1515187, i Finland med FO-nummer 1067708-2)
  **(UK Company No.4873014, i Finland med FO-nummer 1915572-3)

  Teckna Låneskydd

  Fyll i uppgifterna nedan och klicka på "Hae". Vi rekommenderar dig att skriva ut och spara informationen i nedanstående dokument. Försäkringsbrev och villkor skickas till dig så snart din ansökan är beviljad och försäkringen aktiverad.

  För våra befintliga kunder börjar vi behandla din ansökan direkt. Är du inte redan kund startar handläggningen först när lånet är utbetalat. Om din hälsostatus eller arbetslivssituation ändras under handläggningstiden är det viktigt att du meddelar oss detta.

  Ansökan görs på finska. Det beror på att villkor, skadeanmälan och all övrig kundkommunikation angående Låneskydd endast finns på finska.

  Molempien vakuutusta hakevien on erikseen vahvistettava seuraavat kohdat saadakseen vakuutuksen: