• Consumer Credit Inquiry System

  I samband med behandlingen av din/er kreditansökan registreras den information som Nordax Bank erhållit från andra fordringsägare genom det tekniska upplysningssystem som upprätthålls av Suomen Asiakastieto Oy (”Systemet”) gällande dina/era utestående krediter. Informationen samlas in från Systemet och syftet med insamlingen är att behandla din/er kreditansökan samt göra en kreditbedömning. Information om dina/era krediter får lämnas ut till andra fordringsägare genom överföring från Systemet med stöd av ett särskilt medgivande från dig/er.

  Om du/ni vill få information om vilken information som har samlats in från Systemet samt vilka fordringsägare som tagit del av informationen kan du/ni kontakta Suomen Asiakastieto Oy genom att skicka ett e-mail till kuluttajaneuvonta@asiakastieto.fi.

  Följande företag är per den 28 september 2016 deltagare i det tekniska upplysningssystem som upprätthålls av Suomen Asiakastieto Oy:

  1. 4Finance Oy

  2. Aasa Oy

  3. AA-Yleislaina OÜ, Suomen sivuliike

  4. Avida Finans AB, filial i Finland

  5. Bank Norwegian AS

  6. Bigbank AS

  7. Cashbuddy Oy

  8. Collector Bank AB

  9. DFC Nordic Oyj

  10. Euroloan Consumer Finance Oyj

  11. Ferratum Finland Oy

  12. Folkefinans AS, Suomen sivuliike

  13. Ikano Bank AB (publ), Finland filial

  14. J.W. Yhtiöt Oy

  15. Lainaamo Oy

  16. My Lender Oy

  17. NDN - Yhtiö Oy

  18. Oy Netford Capital Ltd

  19. OPR-Vakuus Oy

  20. Resurs Bank AB Suomen sivuliike

  21. Santander Consumer Finance Oy

  22. Svea Ekonomi AB, Filial i Finland

  23. Tact Finance Oy

  24. Top Finance Oy

  25. Nordax Bank AB (publ)