Asiakastuntemus

Rahanpesulain mukaan Nordax Bank:in täytyy tehdä riskiarvio varmistaaksemme, että lainaa ei käytetä rikollisiin tarkoituksiin. Tämän takia pyydämme sinua ystävällisesti vastaamaan alla oleviin kysymyksiin, ja sen jälkeen allekirjoittamaan velkakirjasi sähköisesti. Teemme lopullisen lainapäätöksen kun olemme vastaanottaneet velkakirjasi ja liitteesi.

Mikä on PEP?

Poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi (PEP) määritellään henkilö jolla:

  • On vaikutusvaltainen asema julkisella toimialalla tai valtiossa

  • On ollut, tai on parhaillaan töissä jonkun kansainvälisen organisaation johdossa (esim. YK, NATO, WTO).

Vaikutusvaltainen asema kattaa valtionpäämiehet, hallitusten ministerit ja varajäsenet, varaministerit, korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenet. Se kattaa myös tilintarkastustuomioistuimen tai keskuspankkien johtokuntien jäsenet, suurlähettiläät, asiainhoitajat, puolustusvoimien korkea-arvoisetupseerit sekä valtionyritysten hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenet.  

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen.
Perheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuolisoa, rekisteröityä partneria, avopuolisoa, vanhempia, lapsia ja lapsien puolisoita, rekisteröityjä partnereita tai avopuolisoita.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani.
Tällä tarkoitetaan henkilöä joka yhdessä PEP:in kanssa omistaa, tai hallinnoi yhteistä yritystä, tai henkilöä joka muulla tavalla on läheisessä yhteistyössä PEP:in kanssa (yhteistyön ei tarvitse olla yrityssidonnainen). Käsite kattaa myös henkilöt jotka itsenäisesti omistavat tai hallinnoivat yritystä joka ensisijaisesti on perustettu PEP:in eduksi.